Hjem

Senter for vitenskapsteori

"Diskusjon: Er forskningsbasert innovasjon løsningen på globale helseproblemer?": Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori

Det har aldri blitt brukt mer ressurser på helserelatert forskning og behandling enn i dag. Likevel dør millioner hvert år av sykdommer som enten kunne vært unngått eller behandlet hadde man anvendt den kunnskapen som allerede foreligger. Jeg vil her gi en kort innledning til problemstillingen "Er forskningsbasert innovasjon løsningen på globale helseproblemer?". Vi vil deretter prøve å finne måter vi kan tilnærme oss problemstillingen på, i mindre grupper, i fellesskap og individuelt.

 

Litteratur: Commission on Health Research for Development (COHRED). 1990. Health Research Essential Link to Equity in Development. Oxford: Oxford university press. URL: http://www.cohred.org/downloads/open_archive/ComReports_0.pdf

 

Forelesningen inngår i emnet: "Global helse: Etikk, politikk og menneskeretter, VIT211."