Hjem

Senter for vitenskapsteori

Meltzerprisen for yngre forskere gikk til Kamilla Lein Kjølberg (SVT)

Under den årlige Meltzermiddagen på Lauritz Meltzers fødselsdag tirsdag 8. mars, mottok Kamilla Lein Kjølberg pris og 100.000 kroner i kategorien yngre forskere.

Mot en ansvarlig utvikling av nanoteknologi

Kamilla Lein Kjølberg har i sin avhandling ”The notion of ‘responsible development’ in new approaches to governance of nanosciences and nanotechnologies” forsket på hvordan man kan ta ansvarlige valg om ny teknologi i dag, som får konsekvenser i fremtiden.

Les mer om prisutdelingen