Hjem
Click

Senter for vitenskapsteori

Førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen er ny ved SVT og nyslått leder for Dannelsesutvalget ved UiB.