Hjem

Senter for vitenskapsteori

Forskningsprosjekter

Senter for vitenskapsteori (SVT) leder og deltar i en rekke større og mindre forskningsprosjekter. SVT har de siste årene lykkes med å hente inn eksterne forskningsmidler, spesielt EU-midler, men har også flere prosjekter som drives ved hjelp av egne ressurser. Nedefor finner du informasjon om et utvalg av prosjektene ved SVT.