Hjem

Universitetsbiblioteket

Nytt læringssenter

Åpning av nytt læringssenter på Det medisinsk-odontologiske fakultet

Stor festivitas da Universitetsbibliotekets nyrenoverte lokaler åpnet på det nye læringssenteret på Det medisinsk-odontologiske fakultet.

maria_medsinsk_ferdighetssenter.jpg

Bilde av Universitetsbibliotekets direktør Maria-Carme Torras Calvo var strålende fornøyd med at et nyoppusset bibliotek endelig kunne tas i bruk.
Universitetsbibliotekets direktør Maria-Carme Torras Calvo var strålende fornøyd med at et nyoppusset bibliotek endelig kunne tas i bruk.

Universitetsbibliotekets direktør Maria-Carme Torras Calvo var veldig fornøyd med at et nyoppusset bibliotek endelig kunne tas i bruk. 

Det har vært et veldig godt samarbeid mellom fakultetet, biblioteket, studentene og eiendomsavdelingen. Vi er veldig godt fornøyd med at vi har klart å holde full drift i biblioteket under hele ombyggingsprosessen.  Vi vil også berømme studentene for at de har vært tålmodige under denne perioden. De har faktisk besøkt oss like mye under hele ombyggingen, forteller hun.

Dette læringssenteret huser både biblioteket og ferdighetssenteret, slik at studentene kan tilegne seg informasjonskompetanse og medisinske ferdigheter under samme tak. For direktøren har det vært viktig å skape et komplett læringssenter i tett dialog med fakultetet og studentene.

Biblioteket er opptatt av at studenter får lett tilgang til både kunnskapskilder, høyt kvalifisert bibliotekpersonale, It-støtte og mangfoldige arbeidsplasser i samme areal, utdyper hun.

For fakultet og UB er dette et viktig bidrag for å skape et så godt som mulig læringsmiljø for studentene. Dette samsvarer også med UiBs strategiske satsning. Her finner du både stille arbeidsplasser, egne grupperom, deilige lenestoler, og et undervisningsrom for kurs og veiledning.

Et godt læringsmiljø skapes ikke bare med fine fasiliteter, men også med gode tilbud for å støtte studentene og det er nettopp dette vi har oppnådd, utdyper Torras Calvo.

Studentene kan benytte seg av læringssenteret lenge etter at Universitetsbibliotekets ansatte har gått hjem, da det er åpent helt til klokken elleve om kvelden.

Vi er veldig fornøyd med resultat, men en ting er sikkert, vi blir aldri ferdig med våre læringssentre. Studentarbeidsformer og -behov vil endre seg over tid, derfor må vi kontinuerlig jobbe med biblioteket som læringsrom, avslutter Universitetsbibliotekets direktør.