Hjem

Universitetsbiblioteket

Åpent foredrag

Åpent foredrag om marin forsøpling

Med funnet av en hval med store mengder plast i buken tidligere i år, ble det satt fokus på problemet med forsøpling av havene. Funnet virket nok som en oppvekker for mange. Hva vet vi egentlig om dette problemet?

et_hav_av_plast.jpg

Forsøplet vik
Foto:
Elise Angell / NRK

På nyåret i år måtte viltnemda avlive en syk hval på Sotra utenfor Bergen. Da hadde Brannvesenet forgjeves i flere timer forsøkt å hjelpe hvalen ut på dypet igjen. Hvalen viste seg å være en sjelden art i norske farvann; den første gåsenebbhvalen som er dokumentert langs norskekysten. Gåsenebbhvalen lever først og fremst av blekksprut. Forskere ved Universitetsmuseet i Bergen bestemte seg for å samle inn dyret for å kunne stille ut skjelettet. Det viste seg at magen til denne hvalen inneholdt ca. 30 plastposer, i tillegg til en rekke mindre plastbiter, og var sannsynligvis årsaken til den anormale adferden. Saken fikk stor omtale i norske og internasjonale medier. Marin forsøpling er et økende problem. Ifølge FNs miljøprogram havner det årlig ca. åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene.