Hjem

Universitetsbiblioteket

Nye nasjonale retningslinjer:

Regjeringen stiller krav om åpen tilgang til artikler

Universitetsbiblioteket inviterer til seminar om åpen tilgang til forsking.

oaweek2017.jpg

open access week logo

22. august fastsatte regjeringen nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. For å nå målet stilles det følgende krav:

- Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig.

- Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.

Program

 • Velkommen
  Maria-Carme Torras Calvo, direktør Universitetsbiblioteket
 • UiB og åpen tilgang til forskningsresultater
  Rektoratet ved Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet
 • Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
  Sigrid Tollefsen, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet.
 • Kommentar fra faglig ledelse
  Jørgen Magnus Sejersted, Dekan ved Det humanistiske fakultet
  Roland Jonsson, Prodekan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet
 • Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?
  Gry Ane Vikanes Lavik, Seniorrådgiver, Norsk senter for forskningsdata
 • Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer?
  Susanne Mikki, førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket i Bergen

 

Tid: 26. oktober, kl. 10-12
Sted: Dragefjellet skole (Det juridiske fakultet), Aud. 4

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Arrangementet vil bli strømmet: 
https://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/e7eef124a4fc4e4ab5ff2b78311db8301d