Bergen Open Research Archive

BORA (Bergen Open Research Archive) er Universitetet i Bergens åpne digitale forskningsarkiv. BORA inneholder masteroppgaver, doktoravhandlinger og andre vitenskapelige publikasjoner i fulltekst.

I UiBs åpne forskningsarkiv, Bergen Open Research Archive (BORA), er det mulig å tilgjengeliggjøre din masteroppgaver, doktorgradsavhandling, kopier av vitenskapelige artikler, forskningsdata og annet vitenskapelig materiale. Forskningspublikasjoner kan leveres til BORA ved å kontakte oss, eller ved registrering i CRIStin. Ta kontakt ved spørsmål om rettighetsklarering.

Kontakt: bora@uib.no

 • Opphavsrett til eget vitenskapelig arbeid

  Lurer du på hvordan du skal forholde deg til utgiveres kontrakter og hvilke rettigheter du har til eget arbeid?

 • Egenarkivering av doktoravhandlinger

  Ønsker du å tilgjengeliggjøre doktoravhandlingen din i BORA?

 • Egenarkivering av masteroppgaver

  Alle masterstudenter ved Universitetet i Bergen er velkommen til å gjøre masteroppgaven sin tilgjengelig i BORA. Universitetsbiblioteket mottar ikke lenger den trykte oppgaven, så BORA er det eneste stedet oppgaven kan gjøres tilgjengelig.

 • Egenarkivering av artikler

  Som ansatt ved UiB kan du egenarkivere dine vitenskapelige artikler i UiB sitt åpne arkiv BORA. Ved å gjøre dette gjør du artikkelen din mer synlig og det blir lettere å dele forskningen din med kollegaer.

 • Egenarkivering av annet vitenskapelig materiale

  Det er mulig å egenarkivere vitenskapelig materiale som rapporter, working papers og konferansebidrag i BORA.

 • Retningslinjer for BORA

  Retningslinjene tar blant annet for seg UBs ansvar, tilgjengelighet og samlingspolitikk.