Hjem
Click

Universitetsbiblioteket

Bergen Open Research Archive

BORA (Bergen Open Research Archive) er Universitetet i Bergens åpne digitale forskningsarkiv. BORA inneholder masteroppgaver, doktoravhandlinger og andre vitenskapelige publikasjoner i fulltekst.

I UiBs åpne forskningsarkiv, Bergen Open Research Archive (BORA), er det mulig å tilgjengeliggjøre din masteroppgaver, doktorgradsavhandling, kopier av vitenskapelige artikler, forskningsdata og annet vitenskapelig materiale. Forskningspublikasjoner kan leveres til BORA ved å kontakte oss, eller ved registrering i CRIStin. Ta kontakt ved spørsmål om rettighetsklarering.

Les mer om egenarkivering via CRIStin.

Kontakt: bora@uib.no