Hjem

Universitetsbiblioteket

Spesialsamlingene

Spesialsamlingene - en skattkiste

UB har unike samlinger av kulturhistorisk materiale, bl.a. historiske fotografier fra hele Norge, med særlig vekt på Bergen og Vestlandet, men også håndskrevne manu­skripter tilbake til 1200-tallet, samt antikvariske bøker, kart og aviser.

Stadig større deler av disse unike samlin­gene digitaliseres og gjøres tilgjengelige via Internett. Du kan bestille kopier av fotografier fra UBs billedsamling.

Les mer om spesialsamlingene.