Hjem

Universitetsbiblioteket

Kunsthistorie

På Universitetsbiblioteket finner du det meste av trykte og elektroniske bøker, oppslagsverk og referanseverk samt trykte og elektroniske tidsskrift. I tillegg får du tilgang på store mengder digitalisert faglitteratur og andre digitale ressurser. I bibliotekets informasjonssystem Oria kan du søke etter litteratur, artikler, referanser med mer.

 

Kunsthistorisk litteratur ved UiB

All litteratur i åpne samlinger, samt deler av magsin-samlingene, er registrert i UBs katalog: Oria.

Oppstilling av bøkene på Bibliotek for humaniora

Trykte bøker i kunsthistorie finnes på 700-799 i 1. et.

Trykte tidsskrift står i 4. og 5. et. i boktårnet

 

Artikler

Gjennnom bibliotekets søkeverktøy Oria vil du finne alt du har tilgang til fra UiB. De viktigste databasene for artikler er listet opp her.

Fagdatabaser - Her finner du en oversikt over relevante databaser i kunsthistorie
ISI Web of Science -  Flerfaglig artikkeldatabase med hovedvekt på naturvitenskapelige fag, men også humanistiske artikler.
Project MUSE - Tverrfaglig base med Humaniora tidsskrifter
JSTOR - Tidsskriftsdatabase- Mer enn 1000 tidsskrifter i fulltekst, hvorav over 230 innen kunst og arkitektur
ProQuest Dissertations - Avhandlinger og masteroppgaver
ProQuest Arts and Humanities

Oppslagsverk 

Norsk kunstnerleksikon
Norsk kunsthistorisk bibliografi
Norsk biografisk leksikon

Oxford art online (Grove Online)
Encyclopædia Britannica
Oxford Reference - Generele oppslagsverk
Brill's New Pauly - Oppslagsverk med fokus på religion og kultur i antikken

ArtStor Internasjonal bildedatabase med over 1.9 millioner bilder

Håndbøker og Companions

Cambridge Companions Online

Oxford Handbooks Online

Internasjonale universitetsbibliotek

Nasjonalbiblioteket i Norge
British Library - Nasjonalbiblioteket i England
Library of Congress - Nasjonalbiblioteket i USA
Bodleian library - Universitetsbiblioteket i Oxford
Cambridge University Library
Harvard University Library
Universitetsbiblioteket i Oslo
København Universitetsbibliotek
Yale University Library
Art Library Stanford
 

Noen utvalgte bibliotekguider

Oxford LibGuides - (noen lenker krever egen tilgang)
Harvard LibGuide til Medieval Art & Architecture - Omfattende guide til ressurser i middelalder kunst og arkitektur (noen lenker krever egen tilgang)
Art and Architecture at Cambridge - (noen lenker krever egen tilgang)

 

Refererering og referansestiler

The Chicago Manual of Style

MLA (Modern Language Association) - Online Writing Lab (Purdue University)

MHRA (Modern Humanities Research Association)

 

Søk og Skriv - Ressursside for akademisk skriving

Introduksjon til Endnote - Program for referansehåndtering

Introduksjon til Mendely - Bodleian sin resursside for referansehåndteringsprogrammet Mendely

 

Publikasjonshierarki i kunsthistorie

1

Vitenskapelig utarbeidet utstillingskatalog
Vitenskapelig utarbeidet monografi / bok
Vitenskapelig artikkel i anerkjent fagtidsskrift
Vitenskapelig artikkel i fagleksikon

2

Mindre utstillingskatalog fra galleri eller museum
Monografi / bok med oversiktlig beskrivelse
Artikkel i anerkjent fagtidsskrift

3

Utstillingsanmeldelse i aviser / tidsskrifter
Artikler i andre tidsskrifter

4

Enklere omtaler i aviser / tidsskrifter
Nettsider
Wikipedia-artikler

Bildedatabaser

ArtStor Internasjonal bildedatabase med over 1.9 millioner bilder

Marcus er Universitetet i Bergen sin egen billedsamling, den har en en av landets største samlinger av enkeltbilder og arkiver av varierende størrelse fra fotografer, samlere og private givere, til sammen omkring en halv million fotografiske bilder.

KUB - Kunsthistorisk bildedatabase Norsk og internasjonal kunst.

 

Utvalgte andre tilgjengelige ressurser (Disse har varierende copyright-regler for bruk av sine bilder)

Arcspace - Bilder og omtaler av flere hundre viktige arkitekter
Art and Architecture- Courtald Institute ~ 40.000 bilder
Art Resource  ~ 400.000 bilder
Art Images for College Teaching (AICT)
Arkifoto  - norsk arkitektur av Jiri Havran
Arkitekturbilleder - dansk arkitektur
Arkitekturmuseet i Stockholm - Bildbyrån
Archnet - Islamsk arkitektur
American Landscape and Architectural Design ~ 2.800 bilder
Bildindex der Kunst und Architektur - Marburg ~ 2 mill. bilder
Bridgeman Art Library
Digital Imaging Project ~ 20.000 bilder
Digitalt Museum - stor samling fra norske museer og arkiver.
Famous Artworks - Webmuseum, Paris
Fenon - Middle East Modern Art
Frick Digital Archive
Google Art Project 
Google Images
JOCONDE - Catalogue des Collections des Musées de France
Kunstindex Danmark - Billedbase og kunstnerarkiv
MOMA - Collection ~ 45.000 bilder
Modern Art Iraq Archive
National Gallery Picture Library
National Portrait Gallery
Oslobilder Historiske bilder fra Oslo
Picasso - Project
Universitetsmuseenes fotoportal
Visual Arts Data Service (VADS) ~ 100.000 bilder
V&A-Images: ~ 25.000 bilder 
Virtuelle Kupferstichkabinett ~ 40.000 bilder
Warburg Photographic Collection - Ikonografisk index
Web Gallery of Art  ~ 25.000 bilder
Wikimedia Commons
WorldImages ~ 80.000 bilder (California State University Image Project)
Your paintings  (Aims to show the entire UK national collection of oil paintings, Hosted by BBC.)

Tidsskrift

Elektroniske tidskrift kan søkes opp i vår søkemotor Oria.no. En oversikt over tidskrift relatert til kunsthistorie kan du finne i tidsskriftsdatabasen i Oria

Atekst/Retriver - Norske og svenske tidsskriftsartikler (aviser)
Norart - norske og nordiske tidsskriftsartikler fra Nasjonalbiblioteket
Svenske  -  Danske tidsskriftartikler
Arkitektur-SE - Søk i svensk artikkelregister
NB-Digital (Velg aviser) - Liste over digitaliserte aviser (Kun begrenset utvalg tilgjengelig utenfor biblioteket)

Vitenskapelige publiseringskanaler i kunsthistorie (Nivå 2)

Vitenskapelige publiseringskanaler i arkitektur & design (Nivå 2)

Relevante tidsskrifter i følge Google Scholar

 

 

Hvor står litteraturen?

Kunst & Kunsthistorie, Generelt

 

700: Teori, metode og oversiktsverk.

 
701: Kunsthistorie, Teori, filosofi, estetikk701.17: Estetikk702: Konservering 
703: Oppslagsverk704: Ikonografi705: Tidsskrift  
707: Forskning  708: Museer og galleri  

709 Generelt

 
709: Generelt    
709.01: Prehistorisk709.02 500-1500-tallet709.021: 500-1200-tallet709.03 1500-1800-tallet 
709.04 1900-tallet709.05 2000-tallet    
709.2 Kunstnere, biografier 
  

710-719: By- og regionplanlegging

 

720 Arkitektur

 
720: Arkitektur, generelt  
720.94: Europa720.9481: Norge 
721: Ulike konstruksjoner 722: Oldtiden723: Middelalder724: Nyere tid 
725: Offentlige bygg726: Religiøse bygg 
727: Skoler, museer, etc728: Boliger, slott, etc729: Design og dekor  
  
730 Skulptur 
730: Skulptur, generelt 
  

740 Tegnekunst, & Kunsthåndverk

 
740: Kunsthåndtverk741: Tegnekunst 
741.5: Tegneserier og manga745: Design & Kunsthåndverk 
746: Kunsthåndverk, Tekstilkunst747: Interiørdesign, Interiørarkitektur 

750 Malerkunst

 
750: Malerkunst, generelt751: Malerkunst, Teknikker 
752: Malerkunst, Farger753-757: Ikonografi og symboler  
758: Andre motiver759: Malerkunst, etter perioder og land 

760 Grafisk kunst

 
760: Grafisk kunst, Generelt761-764: Grafisk kunst, trykking, litografi  
769.92: Grafikere, monografier, biografier  

770 Fotografi

 
770: Fotografi, generelt770.92: Fotografer 
775: Digital fotografi776: Digital kunst 
779: Fotografi, fotosamlinger  

Marcus: Billedsamlingen ved UiB

  

Andre fagresurser

Museer

Noen utvalgte kunstmuseer

 

Blogger og kunstnyheter

Veiledning

Står du fast i biblioteksrelaterte spørsmål, kan du gjerne bestille tid til personlig veiledning ('Bestill en veiledningstime'). Forskergrupper eller andre med behov for oppdatering kan kontakte meg på adressen nederst på siden for en avtale. Vi kommer gjerne på besøk og orienterer. Vi (i samarbeid med universitetsbibliotekets andre spesialister) svarer på spørsmål om punktene under:

 • Hjelp til oppgaveskriving
 • Oversikt over aktuelle plattformer og databaser (med styrker og svakheter)
 • Bruk av Thesaurus / basenes kontrollerte vokabular i søk
 • Bruk av Search-builder/kommandosøk-funksjoner
 • Dokumentasjon av søk
 • Uttømmende og presise søk
 • Hvordan finne og bruke e-bøker
 • Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i et arbeid
 • EndNote
 • Opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andre sitt intellektuelle arbeid
 • Publiseringsfond
 • Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder
 • Siteringsmåling - metoder og bruk med evalueringssiktemål
 • Det nasjonale systemet for registrering, evaluering og rapportering av forsking og forskingsdokumentasjon 

­­­