Hjem

Universitetsbiblioteket

Publiseringsstatistikk

Publiserings- og siteringsdata brukes for å synliggjøre og profilere forskning. De er med å forme strategier for framtiden.

Publiseringsstatistikk

Analyser av forsknings- og publikasjonsdata ved UiB er en del av Universitetsbibliotekets virksomhet. Følgende funksjoner inngår i denne virksomheten: 

 • Analyser av den vitenskapelige publiseringen ved UiB
 • Finne frem data og indikatorer til budsjett, forskningsmeldinger, strategiske planer etc. ved UiB
 • Kvalitetsikring av data, formidling av data/statistikk og rutiner i publikasjonsdatabasen CRIStin
 • Opplæring/innføring i tema knyttet til analyse av forskningsdata/bibliometri for personale ved UB og for interesserte forskere ved UiB. Lær mer om siteringer og gjennomslag på PhD on Track
 • Forskningsprosjekter helt eller delvis basert på data fra UiB


Hovedkilden er publikasjonsdata fra CRIStin som Universitetsbiblioteket er systemeier av. I tillegg benyttes andre databaser som ISI Web of Science.

Publiserings- og siteringsdata brukes i økende grad i forbindelse med evaluering av forskning. Blant annet inngår slike analyser i de regulære fagevalueringene som Norges forskningsråd gjennomfører.

Publiseringsdata inngår også i finansieringssammenheng som indikator i budsjettmodellen for universitet- og høyskolesektoren i Norge, samt at vitenskapelig publisering tillegges vekt i forbindelse med søknader om forskningsmidler. Det er derfor grunn til å ha fokus på den vitenskapelige publiseringen både lokalt og sentralt ved universitetet. Den bibliometriske aktiviteten ved Universitetsbiblioteket er ment å bidra til å styrke Universitetet i Bergen sitt arbeid med forskningsdokumentasjon, analytisk og strategisk.

Bibliometri for CV

Publikasjonslister inkludert siterings- eller bruksstatistikk er ofte tilgjengelig online og synlig for alle. Særlig i forbindelse med søknadsskriving er det viktig at informasjonen om deg er oppdatert og rett. 

Gjør deg kjent med tjenestene og informasjonen som finnes om deg og juster i den grad det er mulig. Tjenestene dekker fagfeltene ulik, velg de tjenestene som representerer deg best og bruk disse bevistt i bygging av din CV. For detaljert info se Rutiner for publikasjonslister i boksen til høyre under Fakta og Nytt.

Les mer om siteringer og gjennomslag på PhD on Track, hvor du finner forklaringer om h-indeks, Impact Factor og kritikken mot dem.

Lurer på hvorfor du burde opprette din forskerprofil på nett?

 • Unngå forfattertvetydighet
  Forfattertvetydighet er et uløst problem i de vitenskapelige databasene. Ta kontroll over ditt digitale nærvær og opprette en entydig digital identifikator.
 • Ha en webside for å samle dine vitenskapelige publikasjoner
  Forskere er mobile og bytter ofte arbeidsted. Da er det nyttig å ha en uavhengig nettside slik at du unngår å opprette en ny hver gang du skifter jobb. Du kan gjerne lenke fra instituttets nettside til profilen din.
 • Gjør publikasjonene dine synlig og lettere tilgjengelig
  Med å oppføre og eventuelt laste opp publikasjonene dine blir publikasjonene synlig og lettere tilgjengelig for andre.
 • Opprett og vedlikehold ditt faglige nettverk
  Særlig unge forskere må etablere et nettverk. Akademiske sosiale nettjenester gir en god mulighet til å komme i kontakt med andre forskere og delta i vitenskapelige diskusjoner.
 • Få anbefalinger om nye publikasjoner i ditt fagfelt
  Det er tidskrevende å holde seg oppdatert om ny forskning. Mange tjenester varsler om nye publikasjoner i ditt fagfelt basert på dine siteringer og ditt nettverk.
 • Få oppmerksomhet og anerkjennelse for ditt vitenskapelige arbeid med en gang
  Klassiske bibliometriske parameter som siteringer kan bare evalueres etter flere år. Tweets, likes, followers, downloads og views fra akademiske profiler gjør det mulig å måle innflytelse av vitenskapelige publikasjoner med en gang.    

Lurer på hvilken tjeneste du bør velge? Sjekk hvor forskere innen ditt fagområde oppholder seg mest, og velg tjeneste deretter.

Akademiske tjenester

ResearcherID and ORCID gjør det mulig å få en entydig digital ID og således skille deg fra andre forskere med samme navn. Profilene hos de ulike tjenestene kan per dags dato ikke synkroniseres. ORCID derimot tilbyr å laste opp dine referanser fra ResearcherID og SCOPUS.  Tjenestene er gratis men eid av kommersielle aktører (unntagen ORCID som er ideell). Ved å opprette en ReasearcherID hos Thomson Reuters får du også tilgang til dine siteringstall i Web of Science. I ORCID kan du også laste opp din CV.

Google Scholar

Universitetsbiblioteket gir tilgang til mange forskjellige databaser som gjør det enklere å finne litteratur innen ditt fag. Mange forskere foretrekker Google Scholar for et enkelt søk. Google Scholar er en gratis ressurs, som påstår å dekke 80-90% av hele den vitenskapelige litteraturen.

Den tilhørende tjenesten Google Scholar Citations gir deg mulighet til å å gjøre publikasjonene dine mer synlig og å få en oppdatering over dine siteringer. Profilen opprettes nesten automatisk og knyttes til din Google-konto. Du kan tilføye eller slette publikasjoner som ikke er dine eller ikke skal vises i din profil. Du kan se hvem som har sitert deg, hva som er din h-indeks og din siteringstrend. Vi anbefaler at du gjør profilen din synlig for alle og slik at den vises øverst på Googles treffliste ved søk.

Her får du informasjon hvordan du oppretter en GoogleScholar profil.

Sosiale akademiske tjenester

ResearchGate

Ifølge sin egen webside har ResearchGate over 6 millioner medlemmer (per mai 2015) . Dette skydes nok tjenestens pågående markedsføring som for noen kan oppfattes sjenerende og som spam i en i utgangspunkt overfylt postkasse. På ResearchGate kan du opprette din egen profil med informasjon om dine forskningsinteresser, legge ut publikasjoner og data. Du får oversikt over din egen og andres innflytelse ved å se på antall views, dowloads, citations og tjenestens egen indikator ReaserchGate Score. Du kan også delta i diskusjoner og ta kontakt med andre forskere. Når du laster opp publikasjoner må du passe på at du ikke bryter opphavsretten. Se bibliotekets nettside her for å få oppklart dette.

Academia.edu

Ifølge sin egen webside har Academia.edu over 20 millioner medlemmer (per mai 2015) og over 5 millioner publikasjoner som kan lastes ned. Også her kan du opprette en profil, laste opp publikasjoner, følge forskere du liker og få oversikt over din egen og andres innflytelse. Når du laster opp publikasjoner må du passe på at du ikke bryter opphavsretten. Se bibliotekets nettside her for å få oppklart dette.

Mendeley

Mendeley ble opprinnelig opprettet som en sosial tjeneste men kan nå også brukes som referansehåndteringsverktøy. Som i Academia.edu og ResearchGate kan du følge forskere du liker og få oppdateringer om publikasjoner innen ditt fag. I tillegg kan du opprette et bibliotek hvor du kan lagre PDFer, importere metadata, og eksportere siteringer til MSWord, OOWord eller BibTex. Mendeley er eid av Elsevier. Den enkle versjonen er gratis men man må betale for å kunne bruke alle funksjoner.