Hjem

Universitetsbiblioteket

Fagressurser

Informatikk

Oversikt over trykte og elektroniske ressurser innen informatikk

Realfagsbiblioteket tilbyr mange trykte og elektroniske bøker, tidsskrifter, oppslagsverk og databaser innen informatikk. Kontakt gjerne biblioteket for veiledning eller bokønsker.

Bøker

Nye bøker i Informatikk

Finne bøker på hyllene

Trykte bøker innen informatikk kjøpt inn under og etter 2014 er blitt klassifisert etter UiOs realfagstermer.

Bøker innen informatikk er oppstilt etter Dewey Desimalklassifikasjon, med nummer som begynner på 004, 005 eller 006. Bøker om samme tema står på samme hylle. Finner du en interessant tittel i Oria kan du bruke fanen virtuell hylle for å se bøker som er oppstilt på samme hylle.

Programmering

Vi prøver å holde oss oppdatert med bøker for alle viktige programmeringspråk. Disse finner du på hyllen 005.133 sortert etter språk, sånn at bøker om C står under 005.133 C, C++ under 005.133 CPLUS, etc.

Elektronisk Pensum

Det er flere kurs i informatikk som har elektronisk tilgjengelig pensum eller anbefalt litteratur. De fleste av lenkene nede leder til Oria. Der klikker du på rydderen Vis fulltekst for adgang til selve teksten.

INF142 Datanett

INF143 Tryggleik i distribuerte system

INF170 Modellering og optimering

INF210 Datamaskinteori

INF240 Grunnleggjande koder

INF272 Non-linear optimization

INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse

INF283 Innføring i maskinlæring

INF334 Videregåande algoritmeteknikkar

Referansehåndtering i LaTeX

Universitestbiblioteket tilbyr for nå inget undervisningsopplegg for BibTeX eller BibLaTeX, men biblioteket ved UiO har laget en BibLaTeX-veiledning som kan være nyttig.