Hjem

Universitetsbiblioteket

Kurs på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag

FULLT - Kurs i EndNote på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 6. sept. 2017

Biblioteket tilbyr gratis kurs for ansatte og studenter ved Det medisinske og odontologiske fakultet og Haukeland universitetssjukehus.

Kurset er FULLT. Vennligst se i kalenderen om en annen kursdag passer for deg.

 

Forhåndskunnskap: Ingen forhåndskunnskap til programvaren nødvendig

Referansehåndteringsverktøy som EndNote har i all hovedsak tre typer funksjonalitet:
- samle referanser og artikler i en database
- redigere/ordne referanser etter ulike behov
- sette siteringer og referanser inn i et tekstbehandlingsprogram

Det blir gjennomgått hvordan EndNote virker med Word, og hvordan man importerer referanser til EndNote. I alle eksemplene tar vi utgangspunkt i medisinske og helsefaglige databaser og problemstillinger. Demonstrasjon og øvelse på PC.

Kursspråket er norsk. Maksimum 24 deltakere, minimum 7.

I kurset bruker vi EndNote desktop, altså programmet som er installert på maskinen. Programmet finnes også i en online-utgave (EndNote Online), som du kan finne lenke til på bibliotekets webside, men det er ikke tema for dette kurset.

For spørsmål om kurset, ta kontakt med Hilde Wedvich