Hjem

Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Torsdag ble Sophus Tromholts samlinger vist fram for lederen av den norske UNECO-kommisjonen Tora Aasland og ordføreren i Kautokeino Johan Vasara, samtidig diskuterte man hvordan disse unike bildene kan formidles best mulig.
Gjesteforelesning ved Daniel Apollon, torsdag 19. April 2018. Kl. 12:00-13:00, Bibliotek for humaniora.
Universitetsbibliotekets direktør, Maria-Carme Torras i Calvo ble før påske vagt til ny leder for Universitet og Høgskolerådet-Bibliotek (UHR-Bibliotek). UHR-Bibliotek er en fellesstrategisk enhet som består av representanter på øverste ledernivå fra alle bibliotekene ved universiteter og høgskoler som er medlem av UHR. UHR-Bibliotek skal drive strategisk og koordinerende arbeid ved å være en... Les mer
Da Norsk Bibliotekforening, avdeling Hordaland, delte ut prisen for årets bibliotek Hordaland 2017, var det gledelig nok Universitetsbiblioteket ved Bibliotek for medisin som vant.
Tekstransformasjoner er en skulpturell installasjon og en interaktiv leseopplevelse. Utstillingen er en invitasjon til å tenke over omformingen av tekstualitet fra analog til digital form. Utstillingsåpning er 20. mars kl 14.15 på Bibliotek for humaniora.
Digital teknologi har gjort skriving og publisering av vitenskapelige tekster raskere, enklere og mer fleksibelt. Gjesteforelesning 8. februar. Kl. 12:00 – 13:00, Bibliotek for Humaniora.
Oria har fått nytt utseende. Innholdet er likt, mens utseende er endret. Du kan allerede nå låne, reservere og bestille.
Utstillingen presenterer sentrale episoder i reformasjonen og bokverk som var viktige milepæler knyttet til denne i perioden 1517-2017
Vanlig lånetid for materiale lånt ved Universitetsbiblioteket er 28 dager. Materialet blir automatisk fornyet inntil 4 (studenter) eller 6 måneder (ansatte) hvis ingen andre reserverer det. Men hva skjer når materialet ikke blir levert?
Du kan forhåndsstemme på bibliotek for humaniora i perioden mandag 28.august til fredag 8.september.
Billedsamlingen har levert materiale til test av medieskjermen på 26x7 meter
Vi åpner dørene kl 08:00 på bibliotek for humaniora
Stor festivitas da Universitetsbibliotekets nyrenoverte lokaler åpnet på det nye læringssenteret på Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Sider