Nyhet
02.11.2009

Oppmerksomt nærvær - mindfulness

Biblioteket åpner ny temautstilling og inviterer samtidig til Faglitterær Salong i biblioteket, onsdag 11. november kl 18.00 - 19.00. Vi har invitert stipendiat Jon Vøllestad, 1.amanuensis Ingrid Dundas og professor Per Einar Binder som har "mindfulness" som forskningsfelt til å presentere emnet. De har også foretatt utvalget av litteraturen til utstillingen.

Oppmerksomt nærvær eller "mindfulness" er en tilstand kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket. Mye tyder på at kvaliteten på bevisstheten har konsekvenser for personlig velvære og evne til å mestre livets utfordringer. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor grunnforskning og anvendt psykologi.

På psykoterapifeltet ser vi en rekke forsøk på å integrere oppmerksomt nærvær i forståelse og behandling av psykisk lidelse og livsvansker. Dette foregår både innenfor kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk eller relasjonell psykoterapi. Behandlere finner i dette perspektivet en metode for egen stressmestring og personlig utvikling. Nærværsbaserte tilnærminger tilbyr også et bredt spekter av intervensjoner til bruk i møte med ulike problemstillinger, som for eksempel depresjon, angst, spiseforstyrrelser og avhengighet. I tillegg kan denne formen for praksis fremme mellommenneskelige ferdigheter som har betydning for prosess og utfall i psykologisk behandling.

Forskning tyder på at nærværsbaserte tilnærminger har en rekke gunstige effekter både for kliniske grupper og for folk flest. Slike metoder fører til redusert stress og økt livskvalitet for mennesker med kroniske sykdommer og psykiske plager. Studier viser også at systematisk trening i oppmerksomt nærvær fører til økt velvære og bedre mestring av jobbstress for helsepersonell, studenter, og for ansatte i andre stressutsatte yrker.

Fra kognitiv nevrovitenskap og eksperimentalpsykologi finnes en rekke nye funn som viser at selv kortvarig nærværstrening fører til gunstige endringer i hjerneaktivering, oppmerksomhetsfunksjoner og immunforsvar. Mye tyder på at forskning på oppmerksomt nærvær også vil kunne gi verdifulle perspektiver på komplekse fenomener som personlighet, selv og bevissthet.

I møtet mellom gamle meditasjonstradisjoner og moderne vitenskapelig forståelse av kropp og sinn har det oppstått et fruktbart fagfelt i rask vekst. I denne utstillingen vil du finne gode eksempler på bøker som tar for seg det som kanskje er et nytt paradigme i forståelsen av menneskets opplevelse og atferd.

 

Et utvalg av litteraturen stilles ut i glassmontrene ved inngangen til biblioteket.

 

Bøker i utstillingen

Baer, Ruth A. (2006). Mindfulness-based approaches: Clinician's guide to evidence base and applications. Burlington, MA: Academic Press.

 

Batchelor, Stephen (1997). Buddhism without beliefs: A contemporary guide to awakening. London: Bloomsbury.

 

Batchelor, Stephen (1994). The awakening of the west: The encounter of Buddhism and western culture. Berkeley, Calif. : Parallax Press

 

Brach, Tara (2004). Radical acceptance: Embracing your life with the heart of a Buddha. New York: Bantam Books

 

Chödrön, Pema (2005).The places that scare you: A guide to fearlessness in difficult times. Boston: Shambhala.

 

Chödrön, Pema (2002). When things fall apart: Heart advice for difficult times. Boston: Shambhala.

 

Didonna, Fabrizio (2008). Clinical handbook of mindfulness. Springer.

 

Epstein, Mark. Thoughts without a thinker: Psychotherapy from a Buddhist perspective. New York: Basic Books.

 

Fromm, E., Suzuki, D. T., & Martino, R. D (1960). Zen Buddhism and psychoanalysis. New York (?): Harper & Brothers

 

Fulton, Germer, & Siegel (2005). Mindfulness and psychotherapy. New York: Guilford Press.

 

Germer, C. (2009). The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destructive thoughts and emotions. New York: Routledge.

 

Gunaranta, Bhante Henepola (2002). Mindfulness in plain English. Boston: Wisdom Publications.

 

Halifax, Joan (2008). Being with dying: Cultivating compassion and fearlessness in the presence of death. Boston: Shambhala

 

Hanh, Thich Nath (1992). Peace is every step: The path of mindfulness in everyday life. New York: Bantam Books.

 

Hayes, Follette, & Linehan (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition.

 

Hick, Steven F, & Bien, T. (2008). Mindfulness and the therapeutic relationship. New York: Guilford.

 

Kabat-Zinn, J. (2009). Akkurat nå: bevisst tilstedeværelse i hverdagen. Oslo: Arneberg forlag

 

Kabat-Zinn, J. (2004). Full catastrophe living: How to with stress, pain and illness using mindfulness meditation, London : Piatkus

 

Kornfield, Jack 2008. The wise heart. A guide to the universal teachings of Buddhist psychology. New York: Bantam

 

Kroese, Andries J. (2003). Stress: Meditasjon, yoga, avspenningsteknikker. Oslo: Aschehoug.

 

Lie, Kåre A. (2007). Buddhistisk psykologi: Innføring i abhidhamma. Oslo: Solum forlag.

 

Mace, Chris (2008). Mindfulness and mental health: Therapy, theory, and science. London: Routledge.

 

Magid, Barry (2005). Ordinary Mind: Exploring the common ground of Zen and psychotherapy. Boston: Wisdom Publications.

 

Magid, Barry (2008). Ending the pursuit of happiness: A Zen guide. Boston: Wisdom Publications.

 

Roemer, Lizabeth, & Orsillo, Susan M. (2009). Mindfulness & acceptance-based behavioral therapies in practice. New York: Guilford Press.

 

Safran, Jeremy (2003). Psychoanalysis and Buddhism: An unfolding dialogue. Boston: Shambala.

 

Santorelli, Saki (1999). Heal thy self. Lessons on mindfulness in medicine. New York: Bell Tower/ Random House.

 

Segal, Z. V., Williams, J. M. G. & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. A new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press.

 

Shapiro, Shauna S., & Carlson, Linda E. (2009). The art and science of mindfulness: Integrating mindfulness into psychology and the helping professions. American Psychologists' Association (APA Books)

 

Siegel, D. (2007). The mindful brain. Reflection and attunement in the cultivation of well-being. New York: W.W. Norton

 

Williams, Teasdale, Segal, & Kabat-Zinn (2007). The mindful way through depression: Freeing yourself from chronic unhappiness. New York: Guilford Press.

Oversiktsartikler

Brown, K. W., Ryan, R. M., & Creswell, J.D.(2007). Mindfulness: Theoretical Foundations and evidence for its salutary effects. Psychological Inquiry, 18, 211 - 237.

 

Vøllestad, Jon (2007). Oppmerksomt nærvær: Meditative teknikker som utgangspunkt for psykologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, 860 - 867.