Hjem

Universitetsdirektørens kontor

Universitetsdirektøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Direktøren er tilsatt på åremål av universitetsstyret, og er sekretær for styret.

Universitetsdirektørens kontor omfatter Sekretariat for universitetsledelsen og Holbergprisens sekretariat.

Universitetsdirektør: Kjell Bernstrøm
Assisterende universitetsdirektør: Tore Tungodden

Kontakt

Telefon: 55 58 20 00
E-post: post@uib.no
Besøksadresse: Muséplassen 1

Universitetet i Bergen
Postboks 7800

5020 Bergen 

 

Ansatte ved Universitetsdirektørens kontor.

#ORG2022 

Prosjektet #ORG2022 har som mål å utvikle effektive og fremtidsrettede administrative og tekniske tjenester for UiB. Prosjektet starter våren 2016 og varer til 2018.

Gjennom fornying og forenkling av tjenestene og tettere samarbeid på tvers av enheter og nivåer, skal prosjektet frigjøre økonomiske ressurser og tidsressurser for å bidra til styrking av UiBs kjerneaktiviteter.

Følg med på utviklingen i dette prosjektet her.