Hjem

Program for universitetspedagogikk

Kurs i universitetspedagogikk

Universitetspedagogikk for ph.d.-kandidater

Kurset skal fremje ph.d.-kandidatane si meistring av sine undervisnings- og rettleiingsoppgåver av studenter på bachelor og masternivå.

Innhald

• Introduksjon av ulike undervisnings- og læringsformer

• Undervisningsplanlegging og organisering med bruk av digitale læringsplattformer (LMS: Learning Management Systems)

• Formidling gjennom førelesingar og seminarundervisning

• Effektiv bruk av visuelle og munnlege presentasjoner

• Interaktiv undervisning med bruk av elektroniske responssystemer

• Rettleiing og bruk av tilbakemelding til studentar