Hjem

Program for universitetspedagogikk

Personlig veiledning

NÅR DET ER SÆRLIGE BEHOV ...

_____________________________

Enkeltpersoner kan søke råd og bistand ved særlige behov i forbindelse med undervisning og veiledning.

En personlig samtale er første skritt ...

Gi et signal, så finner vi en tid.