Hjem
Click

Program for universitetspedagogikk

Om nettsidene

INTERAKTIVE - INNOVATIVE - INFO OG DIALOG

Disse nettsidene har flere funksjoner. Sammen med den integrerte UpedBlog skal de:

  1. gi informasjon,
  2. være en møteplass,
  3. bidra til nettverksbygging ..

.. i spørsmål som gjelder utdanningsvalitet og utvikling av undervisning, veiledning og læring ved universi-tetet. Punktene er utdypet nedenfor. Nettsidene vil kunne være et viktig bidrag til utvikling av univer-sitetet som en læringsorganisasjon.

 

UTFORMING - LESEMÅTER - DIGITALE ENHETER

Nettsidene inneholder mye informasjon og har (som alle nettsider med lenker) en hypertekst struktur, som åpner for multimedia muligheter. Det er opp til leseren om hun vil lese lineært (side for side), eller "lage sitt eget løp" og selv bestemme utvalg og rekkefølge.

Oppsettet ligger godt til rette for mobile enheter (iPad, nettbrett, smarttelefon) og illustrerer noe av fremtidens digitale muligheter og utfordringer innen utdanning.

 

1.   INFORMASJON

Nettsidene skal gi informasjon om (a) kurstilbud og aktiviteter innen feltet universitetspedagogikk ved UiB, (b) bakgrunn og begrunnelse for universitets-pedagogisk virksomhet, og (c) pedagogiske innova-sjoner og utviklingstiltak i de ulike fagmiljøene som kan være av interesse også for andre.

 

2.   MØTEPLASS

Nettsidene via UpedBlog skal være en møteplass for dialog mellom undervisere og veiledere ved universi-tetet og andre interesserte i spørsmål som angår undervisning og læring i høyere utdanning - og ved UIB. Det kan være innlegg fra staben, fra deltakere i kursprogrammene, fra inviterte gjester eller andre som ønsker å bidra.  På noen av sidene er det lenke til UpedBlog (Forum eller Digital) øverst på siden. Det er åpent for innspill og kommentarer!

 

 3.   NETTVERKSBYGGING

Den viktigste ressursen for utvikling av undervisning og læringsmiljø ved universitetet er utøverne - de ansatte selv, i samspill med hverandre og med studentene - gjerne med bistand fra kolleger i faglige eller tverrfaglige nettverk, og fra det universitets-pedagogiske feltet. Utvikling krever initiativ og engasjement, og noen å prøve sine synspunkter og erfaringer mot. Både bekreftelse og kritikk er nødvendig. Program for universitetspedagogikk ønsker å støtte slikt arbeid. Se Forum-NETTVERK.

___________________ 

 

UTVIKLING - INNOVASJON - UTPRØVING - SIDER I BEVEGELSE ...

Men skal nettsidene kunne ha en slik funksjon, må de være åpne for endring. Etterhvert som vi vinner erfaring, blir det endringer ....

 

BILDENE ....

Bildene rundt om på sidene illustrerer, utfyller, kontrasterer, på ulike vis.  Kanskje har de noe med det aktuelle temaet å gjøre, kanskje har de ikke. Eller er de likegyldige?

 

____________________________________________________

VI VIL GJERNE ha kommentarer - og ønsker gode råd. Ta kontakt.

____________________________________________________

 

ANSVARLIG FOR NETTSIDENE - WEB-UTFORMING, TEKSTER  OG REDAKSJON:

Arild Gulbrandsen (Februar 2011 - Mai 2012) i samarbeid med Kåre Helleve og den øvrige staBen ved Program for universitetspedagogikk.

Kåre Helleve er mottaker av meldinger via nettsidene og administrator av kursprogammene.

___________________________________________________