Hjem

Program for universitetspedagogikk

Forum - NETTVERK

DIALOG - KONTAKT - RESSURSGRUPPER

 • Å ha kontakter 
 • Å kunne møtes
 • Å kunne dele
 • Å kunne lufte tanker og idéer
 • Å ha en tilhørighet

... også i en sammenheng med andre universitetskolleger - innen samme fagfelt eller i andre fag - utenom det vanlige arbeidsmiljøet ...

 • Fra tid til annen ?
 • Uformelt ?
 • Sammenkomster?
 • Nettmøter /videomøter?
 • Spodadisk, eller
 • I strukturerte former. ....

NETTVERKSBYGGING ses som et viktig element i den universitetspedagogiske virksomheten (se Grunnlagstenkning).  Og det foregår allerede. Gjennom Basisutdanningen og kursmodulene i universitetspedagogikk kommer undervisere og veiledere i kontakt med nye mennesker, det etableres relasjoner med kolleger innen fag og på tvers av fag og fakulteter.

For mange ender kontakten når basisutdanningen er over. Men noen opprettholder kontakten, over kortere eller lengre tid.  Det er eksempler på at grupper har holdt sammen over flere år og hvor gruppene har blitt en art ressursgruppe for den enkelte.

Dette er en betydelig ressurs i utviklingen av kvalitet i undervisning og læringsmiljø ved universitetet - og som også kommer forskningen til gode.

Program for universitetspedagogikk kan bli flinkere til å oppmuntre og legge til rette for slik virksomhet. Det kan også være åpent for interesserte som ikke har gjennomgått basisutdanning og moduler. Dette er et vesentlig moment i utviklingen av universitetet som en læringsorganisasjon.

MEN: 

OGSÅ ANDRE enn Program for universitetspedagogikk ER VELKOMMEN TIL Å TA INITIATIV HER!

Basisutdanning ved UIB har nå vært drevet i rundt 20 år. Nærmere 500 personer har deltatt.

RESSURSGRUPPER av "nye" og "gamle"?  Et universitetspedagogisk ALUMNI ?

________________________________________