Hjem

Program for universitetspedagogikk

Månedens tips

_____________________________________

KONKRETE TIPS, gode FORBILDER og EKSEMPLER er essensielt i arbeid med utvikling og forbedring av undervisning og læringsarbeid. Vi vil forsøke hver måned å bringe utvalgte tips som mulige bidrag til utprøving og endring.

Tipsene presenteres i UpedBlog og samles under ARCHIVES der.

I bloggen er det mulig å kommentere, utdype, komme med egne erfaringer, motforestillinger, andre idéer. Skriv gjerne! 

(Dette er UNDER ARBEID ...)

__________________________________________

Tidligere Månedens Tips:

__________________________________________