Hjem

Program for universitetspedagogikk

Våre Kurs

Her kan du melde deg på aktuelle kurs.

Kurstilbudene ved Program for universitetspedagogikk retter seg primært mot ansatte ved UiB og består av en BASISMODUL for nytilsatte i vitenskapelige stillinger, og PÅBYGNINGSMODULER som bygger på Basismodulen. Modulene er tillagt studiepoeng. Emner for Påbygningsmodulene kan variere fra semester til semester. For info, klikk på "Emne" - eller last ned helt nederst på sida. Påmelding skjer elektronisk.

___________________________________________

 

BASISMODUL VÅR 2018

EmnekodeEmneKursdatoerPoengPåmelding
UPED620Basismodul         

VÅR 2018:

1. samling:

31. januar, 1. og 2. februar

2. samling:

7., 8. og 9. mai

Oppfølgingsdag: presentasjon av prosjektoppgave:
dato høst 2018 TBA

10

Meld deg på her

 

BASISMODUL HØST 2017

EmnekodeEmneKursdatoerPoengPåmelding
UPED620Basismodul         

HØST 2017:

1. samling: 5., 6. og 7. september

2. samling: 5., 6. og 7. desember

VÅR 2018:

Oppfølgingsdag: presentasjon av prosjektoppgave:
1. juni

10

Meld deg på her

 

 

PÅBYGNINGSMODULER VÅR 2018

EmnekodeEmneKursdatoerPoengPåmelding
 UPED622Forskningsveiledning

13. og 14. februar og 11. april

5Meld deg på her for vår 2018
UPED623Muntlig formidling

31. mai og 1. juni. 

5

Meld deg på her for vår 2018

UPED631

Hot Moments in Teaching and Learning

(this course will be in English)

24., 25. og 26. april

5 Register here for sping 2018
UPED636

How to Design and Teach Blended Courses 

This course will explore ways to replace face-to-face course time with online activities using Mitt UiB.

(this course will be in English) 5 stp

28. February: 09-16
14. March: 09-16
4. April: 13-16
2. May: 13-16
5Register here for spring 2018
UPED637

How to Create Effective Instructional Videos  

This course will look at various strategies for producing videos for teaching. 

(this course will be in English)

7. February
7. March
4. April
2. May

5Register here for spring 2018
NEW

Digital Assessment

21. February
21. March
18. April

5Register here for spring 2018
 

 

 

 

  

PÅBYGNINGSMODULER HØST 2017

EmnekodeEmneKursdatoerPoengPåmelding
UPED621

Vurdering og vurderingsformer

26., 27. oktober og 9. november5Meld deg på her for høst 2017
UPED632Enhancing Your Course with Canvas 

26. september, 17. oktober og 14. november

5
Register here for fall 2017 
UPED623Muntlig formidling

30. november og 1. desember

5

Meld deg på her for høst 2017

UPED634B

Universitetspedagogikk for ph.d.-kandidater

12. september, 3. oktober og 7. november

5Meld deg på her for høst 2017

_______________________________________________________

 

FORHÅNDSDIALOG

Ved påmelding til noen av modulene blir du bedt om å skrive litt om din bakgrunn og dine ønsker og forventninger til modulen.

 

UNIVERSITETSPEDAGOGISK BASISUTDANNING: BASISMODUL + MODULER

"Universitetspedagogisk basisutdanning" (som gir universitetspedagogisk basiskompetanse) består av gjennomført Basismodul samt Påbygningsmoduler med til sammen 20 studiepoeng.

 

ANDRE SØKERE - INTERNT

Påbygningsmodulene er åpne også for andre som arbeider imed undervisning og veiledning ved UiB, men nytilsatte i vitenskapelige stillinger har prioritet.

 

ANDRE SØKERE - EKSTERNT

Søkere fra andre institusjoner (universiteter, høgskoler) er også velkommen, i den grad plassen tillater det. For eksterne søkere beregnes deltakeravgift.

 

VI SVARER GJERNE ...

... på spørsmål. Ta kontakt !

______________________________

 

TIDLIGERE AVHOLDTE MODULER

Disse modulene har vært gjennomført tidligere og kan også bli satt opp igjen:

UiB sin andre årlige læringskonferanse 2016:

Motivasjon for læring i høyere utdanning

Tid: torsdag 20. oktober, kl. 08:30-15:00

Sted: VilVite, Thormøhlensgate 51, Auditorium

Lenke til program

Meld deg på her

FORSLAG - ØNSKER ?

Program for universitetspedagogikk arbeider dialogisk i forhold til ønsker og behov som undervisere, veiledere og fagmiljøer ved UiB måtte ha. Vi tar gjerne imot forslag til nye moduler. Ta kontakt med noen av oss i Staben direkte, eller skriv her.

 

____________________________________________

 

Utsnitt av Rafaels "Akademiet i Athen"