Hjem

Program for universitetspedagogikk

Læring

DET KANSKJE MEST MENNESKELIGE AV ALT ...

_________________________________________

 

  • HVA ER KUNNSKAP - OG HVA ER LÆRING ?

 

  • HVA VET VI OM LÆRING ?

 

  • HVA FREMMER LÆRING - OG HVA HINDRER?

 

  • HVORDAN BIDRA TIL LÆRING ?

 

  • HVORDAN LÆRER STUDENTER?

 

  • HVORDAN LÆRER UNDERVISERE OG VEILEDERE ?

 

  • HVORDAN LÆRER FAGMILJØER ?

 

  • HVORDAN LÆRER ADMINISTRATIVE MILJØER ?

 

  • HVORDAN LÆRER UNIVERSITETET SOM ORGANISASJON ?

  

  • OG I DEN DIGITALE REVOLUSJONENS TID, HVA KAN LÆRES - OG HVA KAN IKKE LÆRES VIA DIGITALE VERKTØY?

_____________________________________

 

Slike spørsmål arbeider vi med - de bidrar både til den faglige horisonten og gir retning for virksomheten.

Her kommer det mer .......