Hjem
Click

Program for universitetspedagogikk

Idébank

IDEER - IMPULSER - MULIGHETER - INNOVASJONER?

VI ØNSKER BIDRAG fra enkeltpersoner og fagmiljøer: Ideer, tips, erfaringer som kan publiseres her, som innskudd i en felles idebank. Stort eller smått - Små endringer kan gi store utslag!

Kan du tenke deg å bidra?  Noe du har lyst til å fortelle om, eller ønsker synspunkter på?  Bruk UpedBlog (Forum).  Om sammenhengen dette inngår i, se også Forum-NETTVERK

Idéer finnes også under Månedens tips.

 

HVORFOR IDÉBANK ?

Fordi utvikling krever:

  • IDEER - ENGASJEMENT - KREATIVITET - MOT TIL Å PRØVE - MOT TIL Å FEILE ? 

Slik er vi vant til å tenke når det gjelder FORSKNING. Er vi like vant til å tenke slik når det gjelder UNDERVISNING og LÆRING?

Det behøves dialog om muligheter, og utveksling av idéer og erfaringer om alle sider ved universitetets virksomhet og kultur som har betydning for læring.

UTDANNINGSVALITET handler om helheten av alt dette. På alle nivåer kan det være nyttig å spørre:

  • Hvilke idéer har vi?
  • Hva er bra?
  • Hva kan gjøres annerledes?
  • Hva er det mulig å gjøre?
  • Hva har andre gjort?
  • Hva er hindringene?
  • Hvor finnes støtte?

_____________________________________________________

 

DIVERSE AKTUELT  (Siden er under utvikling og det følgende er usortert)

_________________

 

NYHET:     ">UPED IDÉBANK

Kanskje til forvirring - men det er ledd i en utprøving:

VELKOMMEN til døgnåpen Idébank. Mottar innskudd av IDÉER og innspill til DIALOG. Renter er det som en til enhver tid får av kommentarer.

______________________________________________________

Kreativt innspill?  Daniel Buren: Fondation Surgissante, utsmykning (utsnitt) Telenor, Fornebu.