Hjem

Program for universitetspedagogikk

Samarbeidspartnere

ANDRE IMPULSER - FAGLIG MANGFOLD - NØDVENDIGHET OG RESSURS

Program for universitetspedagogikk samarbeider med fagmiljøer både internt ved UiB og ved andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Pr. 2011 handler det om: