Forskningsgruppe - NFUH

FORSKNINGSGRUPPEN FOR LÆRING OG UNDERVISNING I HØYERE UTDANNING (FLUH)

De vitenskapelige tilsatte ved Program for universitetspedagogikk utgjør en egen Forskningsgruppe.

 

NORSK FORUM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEPEDAGOOGIKK (NFUH)

Et forum for alle som arbeider med universitets- og høgskolepedagogikk i Norge. Forumet ble opprettet i 2011.

For nærmere informasjon, ta kontakt.