Hjem

Program for universitetspedagogikk

Forskningsgruppe - UPP

Forskningsgruppen Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk (UPP)

De vitenskapelige tilsatte ved Program for universitetspedagogikk er tilknyttet forskningsgruppen Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk.

 

NORSK FORUM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEPEDAGOOGIKK (NFUH)

Et forum for alle som arbeider med universitets- og høgskolepedagogikk i Norge. Forumet ble opprettet i 2011.

For nærmere informasjon, ta kontakt.