Hjem
Click

Universitetsaulaen i Bergen

AV-utstyr

Lys, lyd og bilde

Aulaen er utstyrt med lydanlegg for å betjene både tale og musikk.

For forsterking av instrumenter må det suppleres med utstyr som er spesielt

tilpasset hvert arrangemet.

 

Scenen er belyst med fastmonterte lyskastere som kan justeres med enkle

scenariovalg. I de tilfeller som krever en mer kompleks lysproduksjon

kan det suppleres med tilpasset utstyr. Aulaen har senkbare

opphengspunkter som sørger for god fleksibilitet for slike arrangement.

 

For visning av bilder har rommet en kraftig videokanon som lyser på

senkbart lerret over scene på østvegg.