Utstillingene i bygget Historisk Museum er åpne. Les mer her >

Utstillingene i bygget Naturhistorisk Museum er stengt fram til 2018 for rehabilitering.

 

 

Følg oss på: 

MÅNEDENS GJENSTAND

Grunnlovspressen

Feltpressen som ble hentet til Eidsvoll var tidligere brukt under krigen i 1808. Med denne ble det bl.a. trykket 8 nummer av Rigsforsamlingens Tidende, men den fungerte dårlig, så dårlig at den ikke en gang kunne ”....bringe for Lyset de faa Linier, Constitutions-Grundsætningene udgjøre.” i følge Nicolai Wergeland. Riksforsamlingens medlemmer måtte derfor selv skrive ned Grunnloven etter diktat. Ble senere brukt til å trykke den første avisen nord for Trondheim; Finnmarkens og Nordlandenes Amtstidene. Grunnlovspressen kan du nå se i Universitetsmuseet utstilling Vi 1814 - 2014 på Historisk museum. Illustrasjonsfoto: Edin Kadribegovic