Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Vin & Viten 2017

Den første bergenser?

I 2015 ble det funnet en hodeskalle på Kyrkjetangen i Fana som har fått navnet Fana-mannen. Funnet var starten på en forskningsprosess med mange fagfelt involvert. Sammen med et tidligere funn fra Bleivik ved Haugesund er skallen nå 3D skannet. Det er tatt DNA prøver og utført ulike analyser. Førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer, Universitetsmuseet, er prosjektleder. Sammen med kolleger forteller hun om funnene og forskningen rundt.

Kranium Kyrkjetangen

Hodeskalle fra Kyrkjetangen
9000 år gammel hodeskalle funnet på Bønes i 2015
Foto:
Anne Karin Hufthammer