Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Vin & Viten 2017

Den første vestlending?

Om to seljegere på Vestlandet for 8500 år siden. I 2015 ble det funnet en hodeskalle av menneske, som har fått navnet Bønesmannen, på Kyrkjetangen i Fana. Funnet var starten på en forskningsprosess som også inkluderer et menneskeskjelett fra Bleivik i Rogaland og med mange fagfelt involvert. Det er tatt DNA prøver og utført ulike analyser som har gitt innblikk inn i livshistoriene for disse to menneskene. Zoolog Anne Karin Hufthammer fra Universitetsmuseet i Bergen vil sammen med kollega arkeolog Knut Andreas Bergsvik forteller om funnene og forskningen rundt.

Kranium Kyrkjetangen

Hodeskalle fra Kyrkjetangen
9000 år gammel hodeskalle funnet på Bønes i 2015
Foto:
Anne Karin Hufthammer