Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Plasthvalen

Besøksrekord på Historisk museum

Aldri før har så mange museumsgjester besøkt Historisk museum i juni måned. Årsaken er ustillingen om plasthvalen.

Ustillingen plasthvalen

Ustillingen plasthvalen

Historisk museum har opplevd en oppgang på museumsbesøk med 87 prosent mot juni i fjor.

- Vi ser helt tydelig at folk blir engasjert, og dette er ikke en historie som de glemmer. Dette er noe som de vil se, og vil gjøre noe med, sier prosjektleder for utstillingen Siri Skretting Jansen ved Universitetsmuseet.

Historien om gåsenebbhvalen som strandet på Sotra i januar gjorde noe med folk. Folk fikk øyenene opp for plastproblematikken. 

Internasjonal interesse

Funnet av 45 plastobjekter i gåsenebbhvalen som strandet på Sotra i januar, spredte seg både i Norge og internasjonalt.

Blant annet sendte Britiske Sky News sendte sin egen miljøjournalist Thomas Moore til Bergen for å dekke saken. Han besøkte Sotra og har fulgt arbeidet ved Universitetsmuseet utover våren.

Britene ble sterkt engasjert da det ble avdekket at mye av plastavfallet i havet stammer fra Storbritannia. Sky startet en egen kampanje for å bevisstgjøre folk og peke på løsninger gjennom Sky Ocean Rescue-kampanjen. I FN har det på nytt blitt fokusert på plastproblematikken i havet.

Gåsenebbhvalen ble nærmest et ikon i kampen mot plastforsøpling i havet.

Engasjement i utstillingen

Lokalt førte funnet av «plastkvalen» til et enormt engasjement, med oppstart av aksjoner for å rydde strendene. Politikere, organisasjoner og privatpersoner arrangerte debattmøter og ryddeaksjoner. Mediene holdt trykket oppe ved å lage stadig nye saker om hvor stort dette problemet er, og hva vi kan gjøre for å redusere det.

Ustillingen om plasthvalen har en egen del som viser folks engasjement. Universitetsmuseet mottar stadig nye bilder av folk som har deltatt på strandryddeaksjoner. Utstillingen viser et utvalg bilder som skal byttes ut underveuís med anre bilder som blir sendt inn til Universitetsmuseet. 

- For oss som jobber ved Universitetsmuseet i Bergen var det fantastisk å være vitne til alt det positive engasjementet «plasthvalen» utløste, og det enorme fokuset den skapte rundt et så viktig globalt miljøproblem som plastforurensing er, sier Terje Lislevand ved Universitetsmuseet.

Har du bilder? Send dem gjerne til mittmuseum@uib.no

Les mer om plasthvalen her: