Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

NYHET

Utvikling sett gjennom pollen og arkeologi

Hva vedlikeholder mangfoldet av arter i et område, og hvordan blir dette påvirket av mennesker? Hva har skjedd fra istiden og frem til i dag?

Hva vedlikeholder mangfoldet av arter i et område, og hvordan blir dette påvirket av mennesker?Hva har skjedd fra istiden og frem til i dag? Dette er spørsmål som Hacier- prosjektet prøver å besvare.

Utstilling i Realfagbygget

Om du besøker posterutstillingen om prosjektet som nå er å finne på Naturhistorisk avdeling i Realfagbygget får du vite mer om dette.  22. juni ble utstillingen åpnet av Kari Loe Hjelle (Universitetsmuseet) og Sæbjørg Walaker Nordeide (AHKR) der begge  presenterte prosjektet og foreløpige resultat.

Informasjon fra mer enn 7000 pollenprøver og 13000 arkeologiske registreringer fra områder i Tsjekkia og Norge er nå samlet i en felles database. Sammen vil dataene fra de to landene brukes til å studere sammenhenger mellom økologi, klima og kultur. Resultatene så langt viser at den menneskelige påvirkningen på miljø var mindre i Norge enn i Sentral Europa.

I Tsjekkia og i Vest-Norge

Ulike analyser blir brukt til å studere endringer gjennom tid. Tsjekkia og Norge er begge europeiske land som siden siste istid har hatt mange felles arter og et sammenlignbart klima, til tross for at det tsjekkiske klimaet er generelt varmere og tørrere.  Om historien og kulturen i begge land er nokså lik  sett i et globalt perspektiv, så er det varierer kulturen på detaljnivå. Begge områder har i hovedsak de samme artene, men de artene som mer sjelden i Tsjekkia er mer vanlig i Norge og vice versa.