Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Nyheter

Museet fortviler

- Den åpenbare konsekvensen er omdømmetapet. Det må vi jobbe beinhardt for å få tilbake, sier Henrik von Achen.

Henrik von Achen

Henrik von Achen
FORTVILET: - Folk er fortvilt over vårt felles tap og etter fortvilelsene trenger folk en garanti på at dette ikke kan skje igjen. Mediene og folk har vist stor sympati, det varmer. Jeg regner likevel med flere kritiske spørsmål nå. Vi oppfatter ikke slike spørsmål som utidige, det er naturlig at de kommer, sier han.
Foto:
Camilla Ahamath

Innbruddet på Historisk museum, antakeligvis lørdag kveld den 12. august, har resultert i et tap på opp til 400 gjenstander, fortrinnsvis fra Vikingtiden (800-1030 e.Kr).

- Dette fører trolig til mindre tillit til museet som forvalter, sier en tydelig medtatt museumsdirektør, Henrik von Achen.

Omdømmetap

For et museum som forvalter vår felleskulturarv, er dette et alvorlig tillitsbrudd.

- Det er alvorlig for et museum å miste så mye tillitt. Universitetsmuseet kan komme med ti tusen forklaringer, men det hjelper ingenting. Omdømmetapet er et faktum. Vi har sviktet og det er ingen forklaringer eller årsaksforhold som kan trøste oss, når vi har mistet biter av folkets kulturarv, sier museumsdirektøren.

Konsekvenser

Konsekvensene av innbruddet er:

  • Betydelig tap av kulturarv.
  • Omdømmetap som vi må arbeide hardt for å kompensere for.
  • Gjennomføre umiddelbare tiltak for å øke sikkerheten knyttet til tårn, stillas og renovering.
  • Vesentlig oppgradering av sikring bak skallsikringen.
  • Gjennomgang av alle museets arealer og få en kvalitetssikring av sikkerheten.

Omfattende tap 

- Dersom de stjålne gjenstandene ikke kommer til rette er dette, uten sammenlikning, den verste hendelsen i 200 års norsk museumshistorie, sier von Achen.

Universitetsmuseet har allerede signalisert at innbruddet og tapet av gjenstander er omfattende.

- Folk er fortvilet over vårt felles tap. Etter fortvilelsene trenger folk en garanti på at noe slikt ikke kan skje igjen. Mediene og folk har vist stor sympati til nå, det varmer. Jeg regner likevel med flere kritiske spørsmål fremover. Vi oppfatter ikke slike spørsmål som utidige, det er naturlig at de kommer og skulle bare mangle, sier han.

Museumsdirektøren tror få er mer kritiske enn han selv.

Hvem har ansvaret?

Fredag ettermiddag er museumsdirektøren rimelig sikker på at innbruddet ikke var tilfeldig.  

Han tror ikke at noen fra Universitetsmuseet er involvert, men flere ting tyder på at innbruddet er utført profesjonelt.

– Det virker som om det er en eller annen grad av profesjonalitet i dette innbruddet. Hvor høy grad av profesjonalitet kan bare politiet svare på, sier han.

Historisk museum var ikke godt nok sikret på tidspunktet da innbruddet skjedde og tyvene hadde god tid inne på museet.

- Uansett forklaringer, tar museet og universitetet det fulle og hele ansvar. Det er uansett ingen forklaring som er gode nok eller kan trøste oss, sier von Achen.