Hjem
Click

Universitetsmuseet i Bergen

Avdelingen for formidling

Universitetsmuseet i Bergen skal stimulere til økt interesse og kunnskap om vår natur- og kulturarv. Formidlingsavdelingen har ansvar for utstillinger, læring og publikumstjenester. Vårt fulle navn er "Formidlingsavdelingen - utstilling, læring og publikumstjenester".

Museets samlinger omfatter både vitenskapelige samlinger og åpne publikumsutstillinger. I tillegg til utstillingene i De naturhistoriske og De kulturhistoriske samlingene finner du også muséets utendørssamlinger av levende planter i Muséhagen, og Arboretet og Botanisk hage på Milde.

Formidlingsavdelingen organiserer og legger til rette kontakten og formidlingen mot det allmenne publikum, ikke minst mot barn og unge. Dette skjer på mange måter der publikumsutstillingene er kjernen i formidlingen. Andre viktige deler av avdelingens arbeid er å tilby pedagogiske program for ulike alderstrinn, arrangement, publikasjoner, nettsider og nettutstillinger, mediearbeid og tilrettelegging av ulike typer forskningsformidling.

I utstillingene gis det omvisninger, også spesialopplegg for barnehager og skoler. Museumsbutikkene i både De naturhistoriske og kulturhistoriske samlingene tilbyr blant annet bøker, postkort, kunnskapsgaver og suvenirer.

Avdelingssjef: Kari KW Kristoffersen

Kontakt

Formidlingsavdelingen bidrar også med hjelp til å finne svar på fagspørsmål og formidler viderekontakt til fagpersoner ved muséet. Publikum kan ta kontakt i museets åpningstider eller på telefon 55589360 eller e-post publikum@um.uib.no