Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Formidlingsavdelingen

Universitetsmuseet i Bergen skal stimulere til økt interesse og kunnskap blant vårt publikum om vår natur- og kulturarv samt for forskning og forskningsmetoder. Formidlingsavdelingen har ansvar for utstillinger, læring og publikumstjenester ved museet. Vårt fulle navn er "Formidlingsavdelingen - utstilling, læring og publikumstjenester".

Museets samlinger omfatter både vitenskapelige samlinger og åpne publikumsutstillinger. I tillegg til utstillingene i Historisk Musuem og Naturhistorisk Museum, finner du også muséets utendørssamlinger av levende planter i Muséhagen, og Arboretet og Botanisk hage på Milde.

Formidlingsavdelingen organiserer og legger til rette kontakten og formidlingen mot det allmenne publikum, ikke minst mot barn og unge. Dette skjer på mange måter der publikumsutstillingene er kjernen i formidlingen. Andre viktige deler av avdelingens arbeid er å tilby pedagogiske program for ulike alderstrinn, arrangement, publikasjoner, nettsider og nettutstillinger, mediearbeid og tilrettelegging av ulike typer forskningsformidling.

I utstillingene gis det omvisninger, også spesialopplegg for barnehager og skoler. Museumsbutikkene i både Historisk Musuem, Naturhistorisk Museum og i nettbutikken tilbyr blant annet gaveartikler, bøker, postkort, kunnskapsgaver og suvenirer.

Avdelingen består av:
Avdelingssjef Kari K. Årrestad
Museumspedagog Margareth Hosøy (undervisning)
Seniorådgiver Siri Skretting Jansen (levende samlinger)
Seniorrådgiver Jo Høyer (redaktør)
Seniorrådgiver Knut Olav Aslaksen (digitale tilbud)
Rådgiver Camilla Ahameth (web og sosiale medier)
Rådgiver Eli Kristine Økland Hausken (undervisningsleder)
Førstekonsulent Anne Karin Ulvatn (administrasjon)

 

Kontakt

Formidlingsavdelingen bidrar også med hjelp til å finne svar på fagspørsmål og formidler viderekontakt til fagpersoner ved muséet. Publikum kan ta kontakt i museets åpningstider eller på telefon 55582949 eller e-post publikum@um.uib.no