Hjem
Click

Universitetsmuseet i Bergen

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen

Styret ved Universitetsmuseet i Bergen har eksterne og interne representanter, fra vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte og fra studentene.

Styrets  9 representanter består av 5 eksterne og 4 interne. Av de eksterne er 2 vitenskapelige (1 fra MN og 1 fra HF/SV), 1 universitets-ekstern og 2 studentrepresentanter. De interne er valgt blant de ansatte ved museet og har fordelingen; 2 vitenskapelige, 1 midlertidig og 1 teknisk-administrativ ansatt.

Universitetsstyret oppnevner også styrets leder blant de eksterne medlemmene og en nestleder blant de andre medlemmene.

MØTEPLAN V 2017

 • torsdag 9. februar
 • tirsdag 14. mars
 • torsdag 27. april
 • torsdag 15. juni

STYRETS SAMMENSETNING

Eksterne medlemmer:

 • Professor Ingvild Gilhus, AHKR, UiB (styreleder)
 • Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, UiB
 • Byantikvar Johanne E. Gillow, Bergen kommune
 • Student Cedrik Lyngroth
 • Student Linnea R. Jensen

Interne medlemmer:

 • Forsker Morten Ramstad (gr. A - kultur, vitensk.ansatte)
 • Førsteamanuensis Bjarte H. Jordal (gr. A- natur, vitensk. ans.) (nestleder)
 • Forsker Anne Helene S. Tandberg (gr. B - midlertidig ans.)
 • Seksjonssjef Asbjørn Engevik (gr. C teknisk og admin. ans.)

Vararepresentanter

 • Student 1.vara: Tobias Jensen Otterstad
  2.vara: Gita-Govinda Frimannslund Storegjerde

Vitenskapelig ansatte (gruppe A) - kultur

 1. Professor Liv-Helga Dommasnes
 2. Professor Frode Storås
 3. Førsteamanuensis Gitte Hansen

Vitenskapelig ansatte (gruppe A) - natur

 1. Førsteamanuensis Jenny Smedmark
 2. Førsteamanuensis Terje Lislevand
 3. Førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer

Midlertidig ansatte  (gruppe B)

 1. Stipendiat Åshild Sunde Feyling Thorsen
 2. Stipendiat Trond Roger Oskars
 3. Stipendiat Richard Mally

 

 

STRATEGISK PLAN

Universitetsmuseets styre vedtok i styremøte 14.6.16 ny Forskningsstrategisk plan for perioden 2016-2022 (sak 14/16). "Universitetsmuseets forskningsstrategiske plan definerer institusjonens forskningsmessige satsingsområder og utvikling av rammer og tiltak for å nå strategiske mål."

Ved hjelp av den strategiske planen Et forskningsbasert museum, skal Universitetsmuseet i perioden 2004 - 2010, framstå som et museum med synlig, målrettet forskningsaktivitet innenfor natur- og kulturhistoriske fagområder. Museet skal ha en variert formidlingsaktivitet og forvalte de vitenskapelige samlingenen på en forsvarlig og god måte.

Strategisk plan 2004 - 2010