Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Årbok for Universitetsmuseet

Universitetsmuseets årbok for 2016 kan du lese både i trykt og digitalt format. Hovedtemaet i 2016 er “ Havet” , men utgaven inneholder også flere andre spennende artikler. Forfatterne kommer fra Universitetsmuseet og andre fagmiljø både innenfor og utenfor Universitetet i Bergen.

cover_arbok_um_nytt.jpg

Havet årbok uM 2016
Fiskere i Lofoten i 1920 er forsidebildet på 2016 utgaven av Universitetsmuseets årbok.
Foto:
Ander Beer Wilse

Du kan lese den digitale utgaven her eller få kjøpt trykksaken er i museumsbutikken på nett eller Historisk museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen er en populærvitenskapelig publikasjon med ulike artikler om museets virksomhet natur- og kulturfeltet.  Årbøkene fører videre en gammel  formidlingstradisjon helt tilbake til da museet ble etablert.

Ærerik historie

Allerede fra de første år etter etableringen gav Universitetsmuseet i Bergen ut en rekke skrifter, både populærvitenskapelige og mer faglige. Tidsskriftet Urda ble gitt ut 1837 - 47. Fra 1847 kvartalsbladet Skirner med meldinger fra museet. I 1887 kom det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen som fremdeles lever og blomstrer, og i flere år kom Bergen Museums skrifter. Fra og med 1885 inneholdt Aarsretningen mindre avhandlinger og fra 1892 ble den kalt Bergens Museums aarbog. Det er flere år siden denne sluttet å komme ut.

Årbok for Universitetsmuseet i Bergen gjenoppstod i 1995 i ny form og fører slik den gamle tradisjon med årbøker videre.