Hjem
Click

Universitetsmuseet i Bergen

Om undervisningstilbudene

Universitetsmuseet tilbyr en rekke undervisningsopplegg og lærerkurs med utgangspunkt i læreplanen innen både natur og kultur. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i museets utstillinger og samlinger.

spesialped_colourbox1242004.jpg

Undervisning-museum
SKOLEBESØK: Med utgangspunkt i læreplan innen både natur og kultur tilbyr Universitetsmuseet i Bergen en rekk undervisningsopplegg med utgangspunkt i museets utstillinger og samlinger.

Bestilling

Kontakt oss skole@um.uib.no. For omvisninger på Aboretet og i Botanisk hage telefon 55 98 72 62.

Praktisk informasjon

  • Adgang og undervisningstilbud for skoleklasser og barnehager er gratis.

  • Det kan ta opptil en uke før man får bekreftet plass.

  • Vi tilpasser undervisningen til barnas ulike nivå og behov. Gi beskjed i forkant dersom det trengs spesiell tilrettelegging i undervisningssituasjonen.

  • Meld gruppens ankomst i resepsjonen. Det er den enkelte lærers ansvar å holde ro og orden.

  • Avbud: Avbestilling må meldes innen 24 timer før avtalt besøk, ellers påløper et beløp på kr. 300,- som blir fakturert den aktuelle skole eller barnehage.

  • Mer informasjon.Vil du vite mer om undervisningstilbudene ta kontakt på skole@um.uib.no. For omvisninger på Aboretet og i Botanisk hage: kontakt informasjonsleder på
    telefon 55 98 72 62.

Ressurser på nett

Vi har en lang rekke nettressurser tilgjengelig for skoleverket. Disse finner du under Publikumstilbud på menyen oppe. Du kan også klikke på lenken under.

Barn på museet

Aktivitetsrom
På De kulturhistoriske samlinger kan barn besøke utstillingen Mot fjerne land og tider som er en stor og spennende aktivitetsutstilling hvor barn kan leke, kle seg ut, lese bøker og lære om andre kulturer.

På De naturhistoriske samlinger er det et eget aktivitetsrom i 3. etasje hvor barn kan leke og lære mer om naturen vår.

Matpause på museet
På begge hus er det spisemuligheter. Ta kontakt med vaktene og de vil så langt det er mulig tilrettelegge for bespisning.

Aktiviteter
Det finnes en rekke oppgaveark knyttet til de forskjellige utstillingene som dere kan arbeide med når dere kommer til museet. Ta kontakt med vertene i vestibylene som kan informere om hvilke muligheter som finnes.