Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Legatmidler

Universitetet i Bergen deler ut en rekke legatmidler, forskningspriser, reisestipend med mer som både ansatte og studenter kan søke. Meltzerfondet skal fremme vitenskapelig virksomhet og støtte særlig dyktige studenter ved Universitetet i Bergen. Universitetsmuseet i Bergen har blant annet ansvar for tildelingen av midler fra Olaf Grolle Olsens legat som skal gå til botanisk forskning og innsamling av plantemateriale.