Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

vitenskapelige samlinger

Evertebratsamlingen (virvelløse dyr)

Evertebratsamlingen huser mange tusen prøver som brukes i utforskning og dokumentasjon av zoologisk mangfold. De fleste prøvene seg lite til utstillinger, men er likevel svært viktige for zoologisk vitenskap i inn- og utland.

Se vår BLOG om pågående aktiviteter ved samlingen.

Samlingene inneholder blant annet prøver fra historisk viktige ekspedisjoner. "Den norske nordhavsexpedition" (1876-78) og "Michael Sars Expedition 1910" var teknisk revolusjonerende i utforskingen av marin fauna, og hundrevis av arter ble beskrevet for første gang fra disse innsamlingene.

Blant det nyere materialet finnes større mengder prøver fra fjorder og kystnære områder i Nordatlanteren. Vi har også samlinger fra utforsking av den midtatlantiske ryggen ("Mar-Eco"), fra pågående kartlegging av norske havområderinnsamlinger av bunnfauna rundt Afrika.