Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Universitetsmuseet har fra høsten 2012 økt innsatsen i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.Overordnet ansvar har Museumsdirektøren, og ansvaret følger linjen i organisasjonen. HMS-koordinator og vernetjenesten er viktige aktører i dette arbeidet.

hms_hovedsidebilde.png

HMS hovedsidebilde