Kontaktinformasjon

Generelle publikumshenvendelser publikum@um.uib.no 55589360 / 55582949 / 55583140

 

Spørsmål om åpningstider, utstillingene ol:

Historisk museum
Vestibyle: 55 58 31 40 eller 55 58 29 49

MERK: Naturhistorisk museum er stengt fram til 2018  på grunn av rehabilitering.

 

Gruppebestillinger, skolebesøk, spesielle opplegg ol.:

Formidlingsavdelingen: 55 58 83 84, eller 55 58 29 49. Bestilling sendes: skole@um.uib.no

 

Publikumshenvendelser til forskere og administrasjon

Administrasjonen
tlf. 55 58 93 60 (Ekspedisjon)
tlf. 55 58 29 49 (Formidlingsavdelingen)
fax: 55 58 93 64
post@um.uib.no

De naturhistoriske samlinger (kontor, ikke utstillingene)
tlf. 55 58 29 05
post@dns.uib.no

De kulturhistoriske samlinger (kontor, ikke utstillingene)
tlf. 55 58 81 72
post@dks.uib.no

Arboretet og Botanisk hage
tlf. 55 58 72 50
post@sah.uib.no

 

Besøksadresser:

Administrasjon
Harald Hårfagresgt. 1, 5007 Bergen

De naturhistoriske samlinger (forskere og admin.)
Allégt. 41, 5007 Bergen
Thormøhlensgate 53 A, 5006 Bergen 

De kulturhistoriske samlinger
Haakon Sheteligsplass 10, 5007 Bergen

Arboretet og Botanisk hage
Mildeveien 240, 5259 Hjellestad

 

Postadresse til alle enheter:

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Postboks 7800

5020 Bergen