Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Kontaktinformasjon

Generelle publikumshenvendelser publikum@um.uib.no 55582949 / 55583140

 

Spørsmål om åpningstider, utstillingene ol:

Historisk museum
Vestibyle: 55 58 31 40 eller 55 58 29 49

MERK: Naturhistorisk museum er stengt fram til høsten 2019 på grunn av rehabilitering.

Gruppebestillinger, skolebesøk, spesielle opplegg ol.:

Formidlingsavdelingen: 55 58 83 84, eller 55 58 29 49. Bestilling sendes: skole@um.uib.no

Henvendelser til forskere og administrasjon

Administrasjonen
post@um.uib.no

Avdeling for naturhistorie (kontor, ikke utstillingene)
tlf. 55 58 29 05
post@dns.uib.no

Formidlingsavdelingen
55 58 29 49
publikum@um.uib.no

Avdeling for kulturhistorie (kontor, ikke utstillingene)
tlf. 55 58 81 72
post@dks.uib.no

Arboretet og Botanisk hage
tlf. 55 58 72 50
post@sah.uib.no

Besøksadresser:

Administrasjon
Parkveien 9 , 5007 Bergen

Avdeling for naturhistorie (forskere og admin.)
Allégt. 41, 5007 Bergen
Thormøhlensgate 53 A, 5006 Bergen 

Avdeling for kulturhistorie
Haakon Sheteligsplass 10, 5007 Bergen

Arboretet og Botanisk hage
Mildeveien 240, 5259 Hjellestad

Postadresse til alle enheter:

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Postboks 7800

5020 Bergen