Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Danielssens ukjente brevsamling

I en skuff i et nokså ordinært skrivebord i møbelsamlingen på Bergen Museum er det gjort funn av ukjente skatter. I en annen skuff ligger det antakelig mer.

I skrivebordet er det funnet om lag 200  brev sendt til Daniel C. Danielssen , museets preses og leder av den naturvitenskapelige avdeling på andre halvdel av 1800-tallet.  Innholdet i den andre skuffen er fremdeles ukjent. Den er fremdeles låst og lukket og må dirkes opp. Nå skal brevmaterialet studeres nærmere.

Internasjonale kontakter

Professor Henrik von Achen har grovsortert materialet som i hovedsak består av tre ulike deler, foruten en del med brev av mer privat karakter, omhandler en annen del av brevene virksomheten som medisiner og forsker på leprabasillen. Den tredje delen av brevsamlingen omhandler museet og viser Danielssens rolle som museumsmann. Brevsamlingen vil antakelig gi mer informasjon om den omfattende korrespondansen, og nettverket Bergen Museum hadde med utlandet og den vitenskapelige verden.

Daniel C Danielssen

D. C. Danielssen spilte i mer enn 30 år en avgjørende rolle i utviklingen av Bergen Museum ved å gjøre det for alvor om til et vitenskapelig museum med forskning og med et internasjonalt  faglig nettverk. Han var også sentral i utviklingen av forskningsmiljøet i Bergen, særlig innen naturvitenskapene. Som overlege var han også den ledende klinikeren og forskeren på spedalskhet i landet gjennom 30 år. Urnen hans står fremdeles plassert i vestibylen i De naturhistoriske samlinger.

Ukjente brev fra Ibsen og Bjørnson

I skrivebordet er det også funnet et ukjent brev fra 1875 til Danielssen skrevet av Henrik Ibsen i 1875, mens denne var i Dresden.  Brevet avslører at Ibsen jobbet med et historisk drama som aldri ble fullført. Les mer i På Høyden.
Også to brev fra Bjørnstjerne Bjørnson fra 1871 og 1880 ligger også i den nyoppdaged Danielssen- samlingen, sier Henrik von Achen til Bergens Tidende.