Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

En ny og oppdatert brosjyre

En splitter ny informasjonsbrosjyre om rehabilitering av museumsbygningen på Muséplass, og en oppdatert informasjonsfolder om tilbudet ved hele Bergen Museum er nå klar.

Brosjyren om rehabiliteringen av De naturhistoriske samlinger presenterer renoveringsprosjektet og hvordan arkitektene tenker seg den historiske bygningen ferdig renovert i 2014; med moderne formidlingsfasiliteter og med både sine nye og historiske utstillinger.

Den andre er den oppdaterte informasjonsfolderen om utstillingene og publikumstilbudet, ved både De kulturhistoriske og De naturhistoriske samlingene. Denne inneholder nyttig informasjon beregnet på besøkende både fra inn- og utland.

Museumsprosjekt 2014

Viktig er det å merke seg at De naturhistoriske samlingene vil være stengt for publikum fra 1. april til 1. oktober i år, en viktig opplysning som også er kommet med i folderen. Bakgrunnen for stengningen er renoveringsarbeidene som nå foregår i huset på Museplass. Den oppdatert informasjonsfolderen kan også fås på Turistinformasjonen og andre steder i byen rett over påske.