Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Årbok for Bergen Museum 2007 - 2008

ÅRBOK FOR BERGEN MUSEUM 2007 - 2008

I siste utgave av Årbok for Bergen Museum 2007 - 2008, kan du finne spennende artikler om ulike kultur- og naturhistoriske tema. Årboken er til salgs ved museets butikker.

Forord
Siri Jansen, Jo Høyer

Dyr eller menneske ? beinharde bevis
Endre Willassen

Japanhagen - en ny attraksjon på Milde
Brynjulv Litlere og Bjørn Moe

Utskjæringene i Urnes stavkirke
- sett fra en botanisk synsvinkel
Dagfinn Moe

Jens Holmboes undersøkelse av bergflettens utbredelse i Norge
Per M. Jørgensen og Hans H. Blom

Hva forteller fjærmyggen?
- dyregeografi i Latin Amerika
Trond Andersen og Humberto F. Mendes

Historier bak Kongosamlingen
Espen Wæhle

Mysteriet Marta
Av Eli Kristine Økland Hausken og Odette Tetlie

"Kiste i eketre, senrenaissance, med bibelske motiver"
- en beretning fra museumsfronten
Henrik von Achen

Ein skiferharpun og andre rekonstruksjonar i den nye steinalderutstillinga
Ørjan Engedal

Stormandsgården på Eide
- jordbrugsbosætningen i Gloppen frem mod yngre jernalder
Søren Diinhoff

Norske hverdagsdrager i middelalderen
Janicke Larsen Zehetner

Vår Frue av Lourdes i 150 år
Eli Heldaas Seland