Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

ARKEOLOGI-SEMINAR

Om middelalderens ukjente produsenter, handelsfolk og forbrukere

Hvilke ukjente håndverkere laget hårpynt, sko, kammer, kar, glass og annet utstyr som ble brukt som vanlig husgeråd i middelalderen? Hvem var disse laget for, og hvem var handelsfolkene som fraktet disse mellom nord og sør i Europa?

Dette er noen av spørsmålene det internasjonale seminaret Actors and Affordable Crafts tar opp, og som fra 10. – 12. februar samler et internasjonalt knippe av middealderarkeologer, i regi av forskere fra  Bergen Museum og AHKR  begge UiB, og Universitetet i York.

Fra Hyllestad til Europa

I mellomalderen var norske råvarer som f.eks. stein, gevir og jern svært ettertraktet. Disse ble brukt til å lage vanlige forbruksgjenstander som er funnet på arkeologiske utgravinger ulike stader i Nord- Europa. Eksporten av kvernstein fra bruddene i Hyllestad var betydelig, og fra Hardangervidda kom gevir til blant annet produksjon av kammer, som også ble sendt videre ut i Europa. Tilbake til Norden kom råvarer og produkt som glass, keramikk og tekstiler produsert og transportert fra kontinentet og som endte opp som forbruksvarer hos oss.

Hvem var disse ukjente håndverkerne som produserte disse råvarene og gjenstandene? Hvem var handelsfolkene bak denne vareutvekslingen mellom nord og sør? Hvem var forbrukerne? Seminaret holdes på Bryggens museum, og er organisert av arkeologene Gitte Hansen Bergen Museum / UiB, Irene Baug ved AHKR / UiB og Steven P. Ashby ved Universitetet i York, England.

Finn ut mer, f.eks. i nettutstillingen om Kammakerne og kammene i middelalderen