Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Utlysninger av arkeologisk feltarbeid 2011

Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern, lyser nå ut jobber i forbindelse med arkeologisk feltarbeid for 2011. De interesserte må fylle ut søknadsskjema innen 18.februar.

Utlysing og søknadsskjema får du ved å klikke deg inn på nettsiden til Seksjon for ytre kulturminnevern, se Feltarbeid 2011. Første tildeling av utlyste jobber vil bli offentliggjort ved oppslag 4. mars 2011. Søkere som har fått tildelt jobb vil bli underrettet skriftlig.

Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern, har ansvar for faglige undersøkelser av arkeologiske kulturminner i Hordaland,Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Det lyses nå ut jobber i forbindelse med ialt 12 arkeologiske feltundersøkelser for 2011.