Hjem
Click

Universitetsmuseet i Bergen

Nyhetsarkiv for Universitetsmuseet i Bergen

Coimbra-gruppen er et nettverk av ærverdige europeiske universitet som alle forvalter vår felles kulturarv. Nå har de laget en nettutstilling med ulike objekter fra sine samlinger. Universitetsmuseet i Bergen er representert med Runepinne fra Bryggen, Nedstryn frontalen og steinalder kunst.
Zoolog Terje Lislevand ved UiB forteller at det var fantastisk å være vitne til alt det positive engasjementet «plasthvalen» utløste, og det enorme fokuset den skapte rundt et så viktig globalt miljøproblem som plastforurensing er.
Lokalitet 13 tilhører delområdet Bildøy vest. Registreringen avgrenset lokaliteten til ca 1200 m2. Dermed er lokalitet 13 den desidert største av Sotrasambandets lokaliteter. Funn ble påvist mellom 9 og 18 meter over dagens havnivå. Dette tyder på en langvarig bosetning gjennom hele steinalderen.
Minst åtte millionar tonn plast hamnar i havet kvart år. 2. juni 2017 opna utstillinga om kvalen som synte ei heil verd kor skadeleg plastforureininga er.
De arkeologiske utgravningene på Sotrasambandet er nå i gang. Dette er et av de mest omfattende prosjektene Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet har hatt ansvar for.
Gjør turen din til Arboretet og de Botaniske hager litt mer spennende og lærerrik og bli med på våre arrangementer.
Universitetsmuseet i Bergen viser frem plasten som ble funnet i magen på gåsenebbhvalen som strandet på Sotra i slutten av januar. Sky News kommer ens ærend for å filme plasten til en timelang dokumentar om plasten i havet.  
Det er to år til Naturhistorisk museum åpner for publikum etter et omfattende restaurering og oppgradering. Her får du en sniktitt på hvordan det ser ut på innsiden av museet under byggeprosjektet.
Utbyggingsprosjekter som utløser utgravinger avdekker enorme mengder arkeologiske skatter. Universitetsmuseet i Bergen har magasinene fulle av skatter.
Eit av dei sikre vårteikna på Vestlandet er snøklokkene- allereie i januar , om det er milde vintrar, kjem dei første blomane fram, og stive og ranke kan blada stå sjølv om snøen kjem. Det er tydeleg at dei har mykje frysevæske.
Det begynte med graving etter kulturskatter på Bryggen. Nå har vært Henrik von Achen vært ansatt ved Universitetsmuseet i 30 år. Han er klar for et nytt åremål som direktør i museets kanskje mest spennende fase.
Den ærverdige Lønningen lystgård fra 1770 måtte flyttes da Flesland utvidet. Nå får den nytt liv i Botanisk hage.
Ledig stilling som anleggsgartner / gartner ved Arboretet og de Botaniske hager. Søknadsfrist 07. mars 2017.
Arbeidet med prosjektet Lønningen lystgård er i gang. Nå ser vi fram til at det flotte huset skal gjenreises. Det kommer til å bli store forandringer i denne delen av Botanisk hage.
Den to tonn tunge gåsenebbhvalen som strandet på Sotra er en av de første gåsenebbhvalene som er blitt dokumentert i Norge.
I januar i år ble det gjort et lite, men svært viktig bronsealderfunn i Fana ved Bergen. Funnet består av en tutulus, en smykkeplate av bronse, datert til eldre bronsealder 1500-1100 f.Kr. Det er gjort svært få metallfunn fra bronsealderen, og dette er den første tutulus funnet i Hordaland. Sannsynligvis stammer det fra en grav som gjennom tidens løp gradvis har blitt fjernet.

Sider