English version
Hva er UNO
Nyheter
Kontaktpersoner
Nettverk
Forskere
Forskning
Slangspråk
Talespråk
Publikasjoner
Bibliografi
Lenker
E-postliste
Artikkelsamlingen Ungdommers språkmøter er under utgivelse. Artiklene ble presentert under UNOs nettverksmøte i oktober 1999.
Forskningsprogrammet Norden och Europa som UNO er en del av, avholdt sin avslutningskonferanse i København 17.-19.mars 2001.
Sluttrapport fra UNO-prosjektet ble presentert, og den finner du her.
1.-3. desember 2000 arrangerete UNO-prosjektet sitt siste nettverksmøte i Lammi, Finland. Referat fra møtet finner du her.
SPRÅKKONTAKT
OG
UNGDOMSSPRÅK
I NORDEN

- et forum for nordiske forskere på ungdomsspråk

UNOs mailing liste er åpen for alle som er interesserte i forskning på ungdomsspråk i Norden. For påmelding, send mail til: majordomo@uib.no med følgende melding:
subscribe uno din e-post adresse (subscribe uno ole.olsen@uib.no)
UNO Forskning
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Island


Sist oppdatert 23.03.01 av Eli-Marie Drange