Hjem

Utreisende forskere

Utreiseseminar

Utreiseseminar

Utreiseseminar for deg som planlegger et forskningsopphold i utlandet

Internasjonalt Senter UiB inviterer til utreiseseminar for vitenskapelig ansatte, PhD kandidater og forskere som planlegger et forskningsopphold i utlandet. 
Seminaret vil handle om prosessen rundt utreise, hvordan du melder fra til UiB og norske myndigheter. Vi informerer om folketrygd, forsikring, og andre praktiske gjøremål i forberedelsesfasen. Seminarets informasjon er beregnet på norske statsborgere. For ansatte med andre statsborgerskap vil det bli holdt et seminar på engelsk

 

 

Seminaret vil bli holdt på norsk.